Bookmark and Share

Zápis ze schůze Rady

Vydáno dne 09. 12. 2017 (684 x přečteno)

Rada JČHL:

Přítomní členové: Matouš Theodor, Hrdlička Miroslav, Hejda Pavel, Vlášek Tomáš, Minář Martin, Malý Milan

Nepřítomný člen : Vaněk Bohumil (odstupující člen)


 

Zástupci závodníků:

10 zástupců mužů a 4 zástupkyně žen (1 omluvena) nominovaných z jednotlivých družstev, která se umístila na předních pozicích celoročního hodnocení JČHL 2017 viz. Příloha Prezenční listina.

 

Zástupci nových zájemců o pořádání:

Za SDH Lipí a SDH Milenovice se dostavili zástupci s prezentací.

 

Kandidát do Rady JČHL:

Nepřítomen: Kováč Pavel (omluven)

 

Program schůze:

 1. Úvod, zahájení
 2. Doplňující volby do Rady JČHL, představení kandidáta
 3. Výběr a schválení soutěží do ročníku 2018
 4. Úprava pravidel pro následující ročník
 5. Diskuze, závěr

 

 

 1. Člen Rady za domácí SDH Matouš Theodor přivítal všechny pozvané na schůzi a společně s ostatními členy Rady nastínil program.
 2. Po dlouholeté činnosti se rozhodl v Radě skončit Vaněk Bohumil z SDH Třísov. Bylo mu poděkováno za vykonanou práci a prostor k představení dostal v nepřítomnosti zastoupený jediný kandidát Pavel Kováč z SDH Chlum. Jelikož se jako jediný řádně přihlásil na toto uvolněné místo a nikdo z přítomných proti jeho kandidatuře nic nenamítal, stává se tímto novým členem Rady JČHL.
 3. Prostor k představení své soutěže s prezentací dostali nový zájemci z SDH Lipí a SDH                                   

Milenovice. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 17 zájemců, dle Pravidel JČHL bude mít i ročník 2018 13 závodů. Zástupcům závodníků (10+4) byly rozdány hlaso-

vací lístky ve kterých zaškrtávali 4 soutěže, které nechtějí (udělovaly se negativní hlasy). Hlasování  dopadlo takto: Heřmaneč 11 hlasů, Sedlec 10 hlasů, Frymburk 9 hlasů, Markvarec 8 hlasů, Holubov 7 hlasů, Třísov a Soběnov shodně 3 hlasy, Kájov 2 hlasy a po 1 hlasu obdržely Milenovice, Krč a Lipí. Ostatní zájemci 0. Zástupci závodníků odhlasovali, že se v příštím roce nechtějí zúčastnit závodů v Heřmaneči, Sedleci, Frymburku a v Markvarci. Stávající  Rada jejich rozhodnutí potvrdila. Všem zájemcům o pořádání děkujeme za zájem a věříme, že i za rok se budou ucházet o pořádání, kdy může dojít k úpravě formátu seriálu(viz. Diskuze). Některé termíny schválených soutěží jsou ještě v jednání, včas bude uveřejněn kompletní seznam.

    

    

 1. Jako i v letech předchozích se naskytl prostor pro aktualizaci Pravidel z popudu členů

Rady a zástupců závodníků. Úpravou projdou body pravidel 2.1 (výše startovného max. 300,-Kč), 4.3 (vypuštění části ustanovení o délce koncovky ke koši 40 mm), 4.15 (zpřesněn výklad), 4.17 (doplněn výklad), 8.6 (zvýšeno na 2000,-Kč). Aktualizovaná pravidla se zvýrazněnými změnami budou včas uveřejněna.

 

 1. Úvodní slovo do diskuze si vzal Dorek Matouš starší a nastínil možnost k zamyšlení (do budoucna) změnu formátu seriálu na více soutěží, v nichž by zúčastněné teamy měly stanoven max. počet, ve kterých budou bodovány a budou tak moci pružněji reagovat na plánované či neočekávané změny ve svých družstvech (zranění, dovolené apod.) Další do diskuze se přihlásil Josef Čabela z SDH Soběnov s připomínkou (zamyšlením) bodování družstev, která se účastní jen závěru našeho seriálu.  Slavnostní posezónní galavečer se tentokráte uskuteční v Kájově a to nejdříve 14 dní po konání finálového závodu. Termín bude po potvrzení včas uveřejněn.

 

Na závěr poděkoval za domácí SDH člen Rady Matouš Theodor přítomným za účast,

konstruktivní nápady a s přáním klidných Vánočních svátků byla schůze ukončena.

 

 

Zapsal: Hejda Pavel, člen Rady za SDH Mydlovary

Příloha: Prezenční listina zástupců závodníků na následující stránce

 

 

Zástupci závodníků

 

Muži

 

Jméno a příjmení (hůlkově)

Podpis

Chlum B

 

 Papšo Tomáš

 

Žernovice

 

 Zaunmuller Václav

 

Srubec

 

 Politzer David

 

Milenovice

 

 Krejčí Pavel

 

Netřebice

 

 Goldfinger Michal

 

Holašovice

 

 Bauer Jiří

 

Soběnov

 

 Čabela Josef

 

Holubov

 

 Sviták Martin

 

Kolence

 

 Vacek Daniel

 

Krč

 

 Bína Jan

 

Ženy

 

Jméno a příjmení (hůlkově)

Podpis

Lišov A

 

 Hradilová Jitka

 

Žernovice

 

             -

 

Lišov B

 

 Pašková Veronika

 

Holubov

 

 Gabriška Jiří

 

Chmelná

 

 Prais Miloslav

 Další články

Výsledky a články

  Skupiny článků