Bookmark and Share

Pozvánka

Vydáno dne 04. 12. 2017 (615 x přečteno)

na společnou schůzi Rady JČHL, zástupců nových zájemců o pořádání a zástupců závodníků


Datum: čtvrtek 7.12. 2017 od 18.00h

Místo: Lišov hasičárna

Zváni jsou:

- aktivní členové Rady JČHL
- zástupci nových zájemců o pořádání (za každý sbor jeden zástupce), jimž se doporučuje zpracovat prezentaci své soutěže, trati, zázemí apod. na datové medium (možnost projekce) Rovněž stávající pořadatele mohou zpracovat krátkou prezentaci v případě učinění změn na svých tratích (dobrovolná možnost)
- dle záměru doplnění Rady JČHL o 1 volné místo zájemci, jenž se řádně přihlásili na email pansali@seznam.cz do 3.12.2017!
- zástupci závodníků v tomto složení:
a) za každé mužské družstvo, jenž se umístilo v celoročním hodnocení JČHL sezóny 2017 na 1. - 10. místě (včetně) jeden zástupce
b) za každé ženské družstvo, jenž se umístilo v celoročním hodnocení JČHL sezóny 2017 na 1. - 5. místě (včetně) jedna zástupkyně

Tito zástupci závodníků se budou společně s Radou podílet na výběru soutěží v ročníku 2018, počet je pevně stanoven na 13. Vybírat se bude z řádně přihlášených závodů, jejichž přihlašovatelé se tímto zavazují k dodržovaní všech pravidel a povinností pro ně vyplývajících dle článků Pravidel 4.10 a 8.1 až 8.15!

Počty pozvaných zástupců je nutno dodržet především z kapacitních důvodů!